Grzegorz Strączek-Helios

W ODT zajmuje się katalogowaniem zbiorów i udostępnianiem księgozbioru.

lel. 18 20 23 314

e-mail: ghelios@tpn.pl

Drukuj