Zeszyty Tatrzańskie nr 4

Ukazały się Zeszyty Tatrzańskie nr 4 "Od dagerotypu do fotopocztówki", będące pokłosiem sesji popularno-naukowej zorganizowanej przez Ośrodek Dokumentacji Tatrzańskiej w 2013 r.

Materiały sa do pobrania ze strony internetowej projektu.

Okładka

Sesja była elementem projektu "Obraz Tatr i Podtatrza utrwalony na kartach pocztowych" realizowanego przez Tatrzański Park Narodowy we współpracy z Muzeum w Kieżmarku. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.


Drukuj