Konferencja BIBLIOGRAFIA TATR I PODTATRZA

Ośrodek Dokumentacji Tatrzańskiej planuje zorganizować w listopadzie b.r. konferencję na temat bibliografii tatrzańskich. Punktem wyjścia jest bibliografia tworzona przez Witolda H. Paryskiego. Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat samej konferencji i zachęcamy wszystkich pasjonatów literatury tatrzańskiej do wzięcia w niej udziału. Poszukujemy prelegentów, którzy zajmują się bibliografiami tematyki tatrzańskiej i zechcą podzielić się swoją wiedzą.

TEMATYKA KONFERENCJI:
• Bibliografia tatrzańska polska – omówienie problematyki i charakterystyka istniejących bibliografii
• Bibliografia tatrzańska słowacka – omówienie problematyki i charakterystyka istniejących bibliografii
• Bibliografia tatrzańska twórców związanych z Tatrami –próba przygotowania bibliografii osób, których działalność naukowa, malarska, literacka dotyczyła Tatr
• Tatrzańska bibliografia specjalistyczna z zakresu np. zoologii, botaniki, hydrologii, ikonografii tatrzańskiej itd. – omówienie tematu, próba przygotowania bibliografii szczegółowych
• Bibliografia tematyczna czasopism – próba przygotowania bibliografii zawartości czasopism XIX w. i początku XX w. np. „Kłosy”, „Tygodnik Ilustrowany” itp.

Nadrzędnym celem konferencji jest przygotowanie podstaw merytorycznych, metodologicznych i materiałowych do podjęcie działań w zakresie stworzenia nowego kompleksowego omówienia i opracowania szczegółowych bibliografii tatrzańskich, które w przeszłości były już częściowo opracowywane i dotyczyły np. ochrony przyrody w Tatrach, etnografii tatrzańskiej, geografii, geologii, speleologii, a także ikonografii, malarstwa, czy muzyki inspirowanej przez Tatry i kulturę góralską. Organizatorom zależy również na szerszym ujęciu tego zagadnienia i zaprezentowaniu twórczości ludzi związanych z Tatrami i Podtatrzem przez pryzmat bibliografii odzwierciedlających ich fascynacje i poczynania badawcze, dotyczące tych obszarów. Do kręgu wybitnych twórców oraz uczonych, których tatrzańskie bibliografie godne są szczególnej uwagi należą m.in.: Józef Oppenheim, Antoni Kocyan, Ivan Bohuš, Walery Goetel, Zofia Radwańska-Paryska. Sugestie te nie wyczerpują wszystkich możliwości. Osobny krąg problemowy powinny stanowić tatrzańskie bibliografie wybitnych pisarzy i poetów wszystkich epok, których twórczość literacka dotyczyła przyrody i kultury Tatr i Podtatrza.

Do programu konferencji prosimy zgłaszać referaty zawierające omówienie oraz wstępny zarys (wykaz) bibliografii wybranych autorów lub tematów związanych z Tatrami. Czas wystąpienia nie może przekraczać 30 min.

Więcej informacji w Komunikacie nr 1

Drukuj