Praktyki w Ośrodku Dokumentacji Tatrzańskiej

W czasie wakacji staże i praktyki zawodowe odbywa w ODT kilkanaście osób.

W tym roku w ramach praktyk inwentaryzowano mapy oraz archiwum fotograficzne Państwa Paryskich i Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Zapraszamy studentów z kierunków bibliotekoznawstwa i archiwistyki do dalszej współpracy.

Drukuj