Ośrodek Dokumentacji Tatrzańskiej im. Zofii Radwańskiej-Paryskiej i Witolda Henryka Paryskiego

ul. Chałubińskiego 42a, 34-500 Zakopane otwarte: pn. - pt., godz. 8.00 - 14.00.

  • Ośrodek Dokumentacji Tatrzańskiej

    Ośrodek Dokumentacji Tatrzańskiej

1 lipca 2005 roku w siedzibie Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem przy ul. Chałubińskiego 42a otwarto uroczyście Ośrodek Dokumentacji Tatrzańskiej im. Zofii Radwańskiej-Paryskiej i Witolda H. Paryskiego. Celem działalności ośrodka jest gromadzenie i udostępnianie wiedzy o Tatrach i Tatrzańskim Parku Narodowym. W jego skład wchodzą obecnie zbiory biblioteczne Tatrzańskiego Parku Narodowego i zbiory, które TPN otrzymał w darze od państwa Z. Radwańskiej-Paryskiej i W.H. Paryskiego.

 Aktualnie można korzystać ze zbioru książek i czasopism Tatrzańskiego Parku Narodowego, na zasadach określonych regulaminem. Książki i czasopisma przekazane bibliotece przez Zofię i Witolda Paryskich są obecnie opracowywane i udostępniane wyłącznie na miejscu w czytelni. Z archiwum Zofii i Witolda Paryskich opracowano Teczki Biograficzne dotyczące osób związanych z Tatrami i Podtatrzem oraz Teczki Rodzinne dotyczące rodzin Radwańskich i Paryskich. Korzystanie z tych zasobów możliwe jest po uzyskaniu zgody odpowiednich instytucji co określa Regulamin Biblioteki. Regulamin Biblioteki znajduje się w osobnej zakładce. Znaleźć w nim można również druki do wypełnienia, potrzebne w przypadku korzystania z zasobów archiwalnych Państwa Paryskich.

 Obecnie trwają prace związane z inwentaryzacją map, ikonografii i fotografii

Drukuj