SESJA POPULARNONAUKOWA

Walery i Stanisław Eljaszowie to postacie, którym Zakopane i Tatry wiele zawdzięczają. Chcemy przypomnieć ich działalność poświęcając im tegoroczną sesję popularnonaukową.

Szanowni Państwo,

17 października 2020 roku w Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem odbędzie się sesja popularnonaukowa  dotyczącą życia i twórczości Walerego Eljasza -Radzikowskiego oraz jego syna Stanisława Eljasza-Radzikowskiego.

Walery Eljasz to postać niesłychanie ciekawa i bardzo zasłużona dla Zakopanego i Tatr, niestety jego twórczość znana jest współczesnym pobieżnie lub wcale. Walery Eljasz zajmował się malarstwem historycznym, choć więcej sławy przyniosły mu obrazy o tematyce tatrzańskiej. Od młodości zajmował się historią ubioru polskiego. Był autorem Illustrowanego przewodnika do Tatr, Pienin i Szczawnic z 1870 r., który doczekał się 5 wydań i Szkiców podróży w Tatry. Zachęcał do przyjazdu do Zakopanego i krzewił turystykę tatrzańską. Angażował się w wiele spraw związanych z rozwojem Zakopanego jako ośrodka klimatycznego a także udzielał się w pracach Towarzystwa Tatrzańskiego. Znany jest jako autor setek zdjęć wykonywanych w Tatrach oraz jako ilustrator przewodników swojego autorstwa a także baśni o Królu Wężów. Był również badaczem historii sztuki, a zwłaszcza specjalistą w zakresie kostiumologii.

Stanisław Eljasz-Radzikowski zdobył wykształcenie medyczne. Jako lekarz pracował w szpitalu we Lwowie oraz pełnił funkcję lekarza klimatycznego w Zakopanem.  Był popularyzatorem wartości leczniczych gór oraz stylu zakopiańskiego w architekturze. Pomagał ojcu opracowywać nowe wydania jego przewodnika tatrzańskiego i umieszczał w nim od 1891 r. własny rozdział z geograficznym, historycznym i przyrodniczym opisem Tatr i Podtatrza. Pracował społecznie w zarządzie Towarzystwa Tatrzańskiego. Wytyczał i osobiście znakował w Tatrach pierwsze szlaki turystyczne. Brał udział jako delegat w Grazu w sporze o Morskie Oko. W 1919 zorganizował Konfederację Chochołowską.

Chcielibyśmy przybliżyć dokonania obu panów Eljaszów na niwie tatrzańskiej ale i opowiedzieć o ich twórczości spoza Tatr, o ich życiu i zainteresowaniach.

Uwagi organizacyjne

Abstrakty wystąpień prosimy przesyłać do dnia 25.06 2020 r.  na adres rkowalska@tpn.pl

Udział w sesji popularnonaukowej jest bezpłatny.

Organizatorzy przewidują druk wszystkich wygłoszonych referatów w kolejnym numerze Zeszytów Tatrzańskich.

Pytania i uwagi prosimy kierować na adres rkowalska@tpn.pl

Drukuj