Katarzyna Homińska

W ODT zajmuje się katalogowaniem zbiorów i udostępnianiem księgozbioru.

lel. 18 20 23 334

e-mail: khominska@tpn.pl

Drukuj